Bierzmowanie

Modlitwa Jana Pawła IIDuchu Święty, proszę Cięo dar Mądrości do lepszego poznawania Ciebie i Twoich doskonałości Bożych,o dar Rozumu do lepszego zrozumienia ducha tajemnic wiary świętej,o dar Umiejętności, abym w życiu kierował się zasadami tejże wiary,o dar Rady, abym we wszystkim u Ciebie szukał rady i u Ciebie ją zawsze Więcej…

Małżeństwo

Zgłaszamy najpóźniej 3 miesiące przed obrzędem spisując protokół przedślubny – dowody osobiste (do wglądu) – zaświadczenie do ślubu konkordatowego z USC lub skrócony odpis aktu małżeństwa cywilnego – metryki chrztu (w dniu spisywania protokołu nie starsze niż 6 miesięcy) – zaświadczenia o bierzmowaniu (jeżeli nie są wpisane w metrykę chrztu) Więcej…

Chrzest

Udzielany uroczyście zazwyczaj w 1 i 3 niedzielę miesiąca (zgłaszamy najpóźniej miesiąc przed obrzędem) – skrócony odpis aktu urodzenia z USC (do wglądu) – dane rodziców oraz chrzestnych – zaświadczenia z własnej parafii dla rodziców chrzestnych iż mogą być dopuszczeni do pełnienia tej funkcji – zgoda na chrzest, jeśli rodzice Więcej…