Wspólnota dla Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa Króla Królów

Opublikowane przez administrator w dniu

Czym jest intronizacja?

Jest aktem wiary, wyznaniem i uznaniem Jezusa Tym ,Kim jest. To uznanie ma być połączone z nawróceniem i porzuceniem grzechów. Podmiotem Intronizacji jest Jezus, Odwieczny syn Boży w tajemnicy miłości – Serca. Serce oznacza Osobę.

Aktu Intronizacji nie można dokonywać w imieniu innych, za kogoś. Zakłada on wolność i miłość osoby , która dokonuje takiego Aktu. Stąd rodzi się wyzwanie duszpasterskie przygotowania wiernych do uznania Jezusa Panem, Zbawicielem i Królem. Intronizacja Najświętszego Serca Pan Jezus ma być odpowiedzią na Miłość Zbawiciela, Jego Boskiego Serca do nas Fascynacja tym , co Jezus dokonał dla nas , uznanie Jego miłością, jest podstawową motywacją Aktu Intronizacji Bożego Serca. A Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie. J 12, 32

Intronizacja, to decyzja i wola Kościoła, narodów i państw, by życie osobiste, rodzinne i społeczne prowadzić według zasad dekalogu i Ewangelii, by odwrócić się od złego i ustrzec się błędów, które doprowadzają do nieszczęść. Dlatego winna być ponawiana wraz ze zmianą pokoleń i warunków , w jakich przychodzi im żyć.

Wymiary Intronizacji:

Osobista

Intronizacja osobista dokonuje się na modlitwie ukierunkowanej na Jezusa, na Jego Miłość. Rozpowszechnionym tekstem Aktu Intronizacji osobistej jest modlitwa:

Odpowiadając na Twoją Miłość, wyznaję: Jezu, jesteś Królem. Jezu , jesteś moim Królem. Daj mi poznać wolę Twoją, Panie. Oto jestem. Amen.

Intronizacja w rodzinie.

Nie jest nabożeństwem wspólnotowym w kościele. Po uprzednim przygotowaniu dokonuje się e rodzinie, w domu. W czasie rekolekcji, przygotowujący do Intronizacji udostępniają odpowiednie teksty i materiały.

Intronizacja w wymiarze społecznym.

To Akt Kościoła z udziałem władz świeckich, które zaproszone na uroczystość kościelną dają świadectwo swojej wiary w Jezusa, wyrażają gotowość życia według Bożych przykazań i Ewangelii, oraz kształtowania życia społecznego jako cywilizacja Miłości. Władza świecka uznając autonomię Kościoła nie dokonuje aktów religijnych w instytucjach państwowych, lecz w łączności z władzą Kościoła katolickiego i pod jej przewodnictwem.

Dlaczego Intronizacja Najświętszego Serca Pana Jezusa ?

Aby także dziś, wzorem poprzednich pokoleń, (lata dwudzieste i pięćdziesiąte) także i nasze pokolenie przez Intronizację Bożego Serca opowiedziało się jasno za Chrystusem i zobowiązało się do życia według Ewangelii. Aby jasno nazwać i wyznać Kim Jezus jest i jaki On proponuje sposób życia w wymiarze osobistym, rodzinnym i społecznym. Aby odpowiedzieć miłością na Miłość. Aby pogłębić motywację życia według Ewangelii. Dlatego, że wzmogły się zagrożenia, które eliminują Jezusa z mentalności współczesnych ludzi, a styl życia wielu społeczeństw jest zagrożeniem dla cywilizacji miłości. Aby ochronić Ojczyznę – Polskę od błędów, które mogą ją zaprowadzić do zatraty bytu państwowego. (Sługa Boża Rozalia Celakówna). Aby przez Intronizację i Poświęcenie wypraszać Boże miłosierdzie dla nas i całego świata. (św. Faustyna Kowalska).

Inspiratorki Intronizacji

Święta Małgorzata Maria Alacoque, powiernica tajemnic Najświętszego Serca Pana Jezusa, powołująca się na ponaglenia Chrystusa, domagała się, aby takiej intronizacji dokonał król Francji na ok. 100 lat przed rewolucja francuską. Można łatwo pojąć, że nie byłoby rewolucji francuskiej, gdyby Francuzi, żyjąc według Serca Bożego, w ciągu ok. 100 lat, rozwiązali problem niesprawiedliwości społecznej, która doprowadziła do rewolucji. Służebnica Boża Rozalia Celakówna jest inspiratorką powstania Wspólnot. Życie i duchowość SŁ. Bożej Rozalii pielęgniarki, świeckiej apostołki intronizacji Serca Jezusa mobilizuje Wspólnoty, by modlić się w intencji beatyfikacji oraz o łaski za Jej wstawiennictwem.

Rozalia Celakówna urodziła się – dnia 19. IX. 1901 roku w podhalańskiej wsi Jachówka. Buła najstarszą z ośmiorga dzieci Joanny i Tomasza, którzy gorliwie troszczyli się o religijne wychowane potomstwa. Dzień pierwszej Komunii Świętej przyniósł jej niezapomniane doświadczenie obecności Jezusa w jej sercu. Rozalia często chodziła do oddalonego o kilka kilometrów kościoła, w którym prowadziła długie rozmowy duchowe z Panem Jezusem i Matką Najświętszą. W wieku 16 lat zapadła na ciężką chorobę , której nie umiano rozpoznać. W nowennie do Boleści Najświętszej Maryi Panny prosiła o przywrócenie zdrowia, o ile to jest zgodne z wolą Bożą. W dziewiątym dniu nowenny wstała zdrowa, ku powszechnemu zdziwieniu. W roku 1924 Rozalia przeniosła się do Krakowa, wiedziona pragnieniem wyższej doskonałości chciała się poświęcić życiu zakonnemu. Jej powołanie spełniło się na oddziale skórno – wenerycznym w szpitalu Św. Łazarza przy ulicy Kopernika w Krakowie, gdzie przez dwadzieścia lat pracowała jako salowa, a po ukończeniu kwalifikacji jako pielęgniarka. Podczas jej dyżurów ani jedna osoba nie zmarła, nie pojednana wpierw z Bogiem. Służebnica Boża Rozalia Celakówna w swoim doświadczeniu mistycznym, powołuje się na Pana Jezusa ostrzega : Tylko te państwa nie zginą, które będą oddane Jezusowemu Sercu przez Intronizację, które Go uznają Królem i Panem. „ Powołaniem Wspólnot jest wynagradzanie Bożemu Sercu za grzechy swoje, rodzin, parafii i tych co jeszcze przepraszać nie potrafią, oraz działanie na rzecz intronizacji Serca Jezusa czyli uznania Jezusa Królem i Panem naszego serca i życia ,Królem, który króluje przez miłość, płynącą z Jego Boskiego Serca i który powołał nas byśmy głosili Jego chwałę i budowali Jego Królestwo – Królestwo Prawdy i Życia, Sprawiedliwości i Pokoju, Miłości i Miłosierdzia, byśmy byli Jego świadkami”

Z wstępu do modlitewnika Wspólnot dla Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa – Do Serca Twego Królu królów. Opracował ks. Janusz Królikowski.

Pomocą w tworzeniu parafialnej Wspólnoty dla Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa była Wspólnota Krakowska. Wspólnota dla Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa w naszej Parafii została zarejestrowana w Kurii Sandomierskiej 10 maja 2005r. gdy Prymasem Polski był kardynał Józef Glemp, ordynariuszem diecezji Sandomierskiej Ks. Biskup Andrzej Dzięga a proboszczem parafii i opiekunem wspólnot Ks. Kanonik Jan Sobczak.

Celem członków Wspólnoty jest :

• Życie w łasce uświęcającej częste korzystanie z Sakramentów Świętych.

• Dokonywanie osobistego poświęcenia się Najświętszemu Sercu Pana Jezusa.

• Częste pełne uczestniczenie we Mszy Świętej i ofiarowanie w intencji wynagrodzenia Najświętszemu Sercu Pana Jezusa oraz Intronizacji i uznanie Go swoim Królem.

• Apostołowanie Dziełu Intronizacji.

• Świadczenie swoim życiem o przynależności do Wspólnoty.

• Uczestniczenie w rekolekcjach tematycznych dla członków wspólnot oraz animatorów.

• Otwieranie się na wszystkich, którzy pragną postawić Jezusa na pierwszym miejscu w swoim życiu.

• Modlitwa o powstawanie nowych wspólnot w parafiach i o rozwój Dzieła Intronizacji .

• Członkowie Wspólnoty biorą udział w procesjach podczas odpustów, podczas rezurekcji, w procesji Bożego Ciała i innych, niosąc proporzec z wizerunkiem Chrystusa Króla.

• Wspólnota bierze udział w corocznym ogólnopolskim czuwaniu nocnym na Jasnej Górze oraz w czuwaniu na Świętym Krzyżu.

• Wspólnota spotyka się i prowadzi w kościele co tydzień na godzinną adorację Najświętszego Sakramentu wspólnie z członkami Legionu Maryi.

Serdecznie zapraszamy na:

ADORACJĘ POKUTNO – WYNAGRADZAJĄCĄ ZA GRZECHY NASZE I CAŁEGO ŚWIATA, JAKIMI OBRAŻANE JEST NAJŚWIĘTSZE SERCE PANA JEZUSA I NIEPOKALANE SERCE MARYI

w każdą niedzielę od 17.00 – 18.00

Adorację prowadzimy w intencjach: Ojca Świętego, Biskupów ,Kapłanów, za Ojczyznę , za nasze rodziny, za ludzi chorych o Intronizację Najświętszego Serca Pana Jezusa w rodzinach, parafii, Ojczyźnie, we wszystkich narodach na całym świecie i w sercu każdego człowieka.

KRÓLUJ NAM CHRYSTE !!!

Animatorka: Czesława Wójcik