Nasze patronki

Opublikowane przez administrator w dniu

Wierni naszej parafii oddają cześć świętym patronkom św. Jadwidze Królowej i św. Barbarze.

Święta Jadwiga Królowa urodziła się 17 lutego 1374 roku, była córką króla Węgier i Polski, Ludwika Andegaweńskiego i Elżbiety, księżniczki bośniackiej. Przykład rodziców oraz panująca atmosfera dworu węgierskiego zaszczepiły i ugruntowały w niej miłość i szacunek dla religii katolickiej. Po śmierci Ludwika Węgierskiego w 1382 roku, dostojnicy polscy rozpoczęli staranie, by Jadwiga objęła po nim rządy w Polsce. Do Krakowa przybyła w maju 1384 roku, a 16 października mając zaledwie 10 lat, została uroczyście koronowana na Wawelu. Mając lat 12, poślubiła wielkiego księcia Litwy 35-letniego Władysława Jagiełłę. Przez to przyczyniła się do przyjęcia Litwy do rodziny narodów chrześcijańskich.

W swym życiu harmonijnie łączyła kontemplację z działalnością praktyczną. Gorąco kochała Chrystusa Ukrzyżowanego. Jako pokorna służebnica Boga, pełna roztropności i mądrości, służyła ziemskiemu Królestwu Chrystusa. Dla chorych zakładała szpitale, biednym nie szczędziła pomocy. Głębia jej życia wewnętrznego znajdowała wyraz w ofiarnej służbie każdemu potrzebującemu. Mając 25 lat, wkrótce po urodzeniu córki i jej śmierci, odeszła do wieczności w dniu 17 lipca 1399.

8 czerwca 1979 r. Jan Paweł II odprawił Mszę świętą ku czci Jadwigi Królowej przy jej grobie , a Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych potwierdziła dnia 8 sierpnia 1986 r. fakt jej beatyfikacji. 8 czerwca 1997 podczas V Pielgrzymki Jana Pawła II do Ojczyzny na Błoniach w Krakowie Królowa Polski Jadwiga Andegaweńska została ogłoszona świętą. Od dnia kanonizacji wspomnienie w Kościele katolickim w Polsce obchodzone jest 8 czerwca i ma rangę wspomnienia obowiązkowego. Św. Jadwiga jest patronką młodzieży studiującej, matek w połogu, patronką ruchów religijnych i liturgicznej posługi dziewcząt. Jej imię przybrało wiele kościołów i parafii, wśród nich jest młoda janowska parafia.

Wielkim wydarzeniem dla wspólnoty parafialnej była kanonizacja błogosławionej Jadwigi dnia 8 czerwca 1997roku. Wiele osób udało się na tę uroczystość z ks. proboszczem Janem Sobczakiem. Pielgrzymi wzięli ze sobą kamień węgielny pod budowę nowego kościoła, aby został poświęcony przez Ojca Świętego Jana Pawła II. Janowska wspólnota oddaje cześć Bogu w Trójcy Świętej przez wstawiennictwo św. Jadwigi Królowej, patronki Kościoła. Gromadzi się na corocznym odpuście  8 czerwca. Wszystkim parafianom dobrze jest znana Pieśń ku czci św. Jadwigi Królowej , która jest często śpiewana .Święta Barbara patronuje parafii u boku głównej Patronki – św. Jadwigi Królowej.

Kult świętej Barbary rozwinął się na janowskiej ziemi wraz z otrzymaniem daru od tarnobrzeskiej parafii, jakim była kaplica p.w. Świętej Barbary. Należy ona do grona najpopularniejszych świętych. Żyła w pierwszych wiekach, kiedy to za wiarę w Chrystusa karaną śmiercią. W ukryciu przed rodzicami przyjęła chrzest i złożyła ślub dziewictwa. Podczas prześladowania chrześcijan, ojciec dowiedziawszy się o przyjęciu wiary, w obawie przed utratą cesarskiego urzędu zamknął ją w wieży i zmuszał do porzucenia wiary i wyrzeczenia się złożonego ślubu. Kiedy jednak to nie skutkowało, osobiście zaprowadził ją przed sędziego. Legenda głosi że podczas bicia, nocą ukazał się Pan Jezus i dodał jej odwagi i uleczył skaleczenia. Jednak skazano ją na śmierć, a wyrok został wykonany przez samego ojca. Wierni modlą się do niej jako patronki dobrej śmierci, szczególnie ci, którzy swoją pracą są narażeni na śmierć: górnicy, marynarze, żołnierze i więźniowie . W dniu wspomnienia św. Barbary 4 grudnia jest obchodzony odpust parafialny.