Ruch Światło-Życie

Opublikowane przez administrator w dniu

/Modlitwa przez wstawiennictwo Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego /

Boże, Ojcze Wszechmogący, dziękujemy Ci za Twojego Kapłana Sługę Bożego Franciszka, którego w niezwykły sposób obdarzyłeś łaską wiary konsekwentnej, tak iż swoje życie oddał niepodzielnie na Twoją służbę. Dziękujemy Ci za to, że pozwoliłeś mu gorąco miłować Twój Kościół i zrozumieć, że najgłębszą zasadą jego żywotności i płodności jest oblubieńcze oddanie siebie w miłości Twojemu Synowi, na wzór Niepokalanej, Matki Kościoła. Dziękujemy Ci również za to, że przez tego kapłana wzbudziłeś na polskiej ziemi Ruch Światło-Życie, który pragnie wychowywać swoich uczestników do posiadania siebie w dawaniu siebie i w ten sposób przyczynić się do wzrostu żywych wspólnot Kościoła. Bądź uwielbiony Boże w Słudze Bożym księdzu Franciszku, w jego życiu i dziele, i racz wsławić swoje Imię udzielając mi przez jego wstawiennictwo łaski …………., o którą najpokorniej proszę. Amen.

W naszej parafii istnieje wspólnota Ruchu Światło-Życie (Oaza). Razem chcemy przeżyć przygodę z Bogiem i doświadczać Go na co dzień, wspólnie dzieląc się wiarą i modlitwą. Zapraszamy Ciebie na spotkania w domu parafialnym w piątki o godz. 1600 ODB, a o godz. 1700 Oaza Młodzieżowa. Przyjdź i przekonaj się, że Jezus jest blisko ciebie!

więcej informacji o Ruchu Światło-Życie

Nasz facebook