Legion Maryi

Opublikowane przez administrator w dniu

Na świecie Legion Maryi działa już prawie 90 lat, a pierwszy zaciąg do Legionu miał miejsce w Irlandii dnia 7 września 1921r. tj. w wigilie święta Narodzenia NMP.

Legion Maryi jest stowarzyszeniem katolików, którzy pod przewodnictwem Maryi Niepokalanej, pośredniczki wszelkich łask organizują się aby wspierać nieustannie kościół w walce miedzy dobrem a złem, miedzy światłem a ciemnością.

Członkowie Legionu Maryi tzw. legioniści, stanowią potężna armię powołana i wybraną przez Maryję do tworzenia Panu drogi w sercach ludzkich i poszerzania granic Królestwa Bożego poprzez modlitwę, pracę, ofiarę z siebie. Legion Maryi składa się z dusz, które zjednoczone są z przemożna dziewicą upodabniając się do Niej, naśladując Jej głównę cechę charakteru, mianowicie pokorę. Pokora jest przez świat mocno niedoceniona, chociaż uszlachetnia i umacnia każdego, kto jej szuka. Walka Legionu o dusze (nawrócenie, uświęcenie) zaczyna się w sercu każdego legionisty, aby przezwyciężyć w sobie ducha pychy i samolubstwa. Legion swoim członkom narzuca styl życia poprzez chrześcijańską doskonałość, tj. wiarę, pokorę, miłość, ofiarność, bohaterstwo, rozmodlenie, mądrość duchową, cierpliwość, posłuszeństwo, rozradowanie, apostolskie usposobienie. Legionista jest wyłącznie narzędziem w ręku Maryi, przez które Ona przynosi światu łaski. Tak więc legioniści stawiają się do dyspozycji Maryi i w sposób szczególny oddają cześć wierząc w Jej pośrednictwo. Członkowie legionu Maryi, w ramach swoich obowiązków, pełnią apostolat czynu i apostolat modlitwy a szczególnie modlitwy różańcowej najmilszej dla NMP. W różańcu zawiera się cała część jaką winniśmy składać Maryi. Różaniec jest lekarstwem na całe zło, podstawą naszego błogosławieństwa oraz rzeczywistym streszczeniem Ewangelii. Należy podkreślić, że wszelkie działania podejmuje Legion w cichości, ale w nierozerwalnej łączności z kapłanem pod jego przewodnictwem.

Legion w naszej Parafii

Również przy parafii Jadwigi w Janowie Lubelskim działa 9 lat Prezydium Legionu Maryi p.w. Matki Bożej Królowej Apostołów. Za zgodą proboszcza naszej parafii ks. Jana Sobczaka i chęci kilku parafian zawiązała się grupa kandydatów na członków Legionu Maryi. W czasie 3-miesięcznego okresu próbnego z co cotygodniowa modlitwą  w dniu 28 lutego 2002 roku 10 osobowa grupa złożyła przyrzeczenie legionowe. Z czasem poprzez gorliwa modlitwę o rozwój, zwiększała się stopniowo liczba członków i obecnie liczy 20 osób, w tym ks. Tadeusz Ocimek – kierownik duchowy naszego prezydium. Należy nadmienić, że w okrasie tworzenia prezydium z szeregów Legionu odeszło do Pana kolejno trzech członków tj. br. Paweł Sulowski, s. Bożena Koszałka, s. Krystyna Sulowska.

W strukturze Legionu Maryi prezydium stanowi podstawową jednostkę, która podlega Kurii, w naszym przypadku Kurii p.w. Matki Bożej Janowskiej w Janowie Lub. ( przy Sanktuarium). W celu zachowania łączności ze wszystkimi szczeblami Legionu, w Kurii co miesiąc odbywają się zebrania, w których uczestniczą członkowie zarządu naszego prezydium tzw. oficerowie.

Działalność prezydium i poszczególnych jego członków opiera się apostolacie modlitwy i czynu i obejmuje:

-codzienne odmawianie Kateny (specjalnej maryjnej modlitwy),

-pełne uczestnictwo we Mszy św., jeśli możliwe to codziennie,

– nieustający różaniec w intencji rozwoju LM, za Ojczyznę, poszanowanie życia, małżeństwa, rodziny, za kapłanów, kierowników duchowych LM, o nowe święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne,

-prowadzenie Adoracji Najświętszego Sakramentu w każdą niedzielę,

-prowadzenie modlitwy różańcowej i Koronki do Bożego Miłosierdzia w Niepublicznym Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym w Janowie Lubelskim w każdą niedzielę,

– prowadzenie Wieczernika Maryjnego w I soboty miesiąca,

-modlitwa „Margaritka” o beatyfikację Sługi Bożego Jana Pawła II oraz za księży, w tym za kierownika duchownego,

-modlitwa za Misje i misjonarzy,

-coroczne podjęcia Duchowej Adoptacji Dziecka Poczętego,

– udział we Mszy św. w miesiącu listopadzie każdego roku za zmarłych członków Legionu Maryi.

Po zakończeniu każdego cotygodniowego zebrania odmawiana jest modlitwa o beatyfikację Franka Duffa – pierwszego założyciela Legionu Maryi w Irlandii, zmarłego 7 listopada 1980r.

Ponadto nasi członkowie biorą czynny udział w imprezach organizowanych przez Rady Wyższe tj. ACIES, zlot Generalny oraz Dni Skupienia w Janowie i Radomyślu, rekolekcje zamknięte w Radomyślu i w Tarnobrzegu, coroczna Krajowa Pielgrzymka Legionu Maryi na Jasną Górę, coroczne spotkania Ruchów Katolickich w Sandomierzu, coroczna Przebłagalna Droga Krzyżowa w Zaleszanach w Niedzielę Palmową z udziałem ks. biskupa Edwarda Frankowskiego oraz Kapliczkowy Zlot Legionu Maryi w Zaleszanach w miesiącu maju, członkowie Legionu Maryi, także rozprowadzają Cudowny Medalik wśród młodzieży pod kościołem, i chorym w czasie odwiedzin w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym, szpitalu i domach, oraz rozprowadzają opłatki po domach.

Przy naszym prezydium trzy lata temu została utworzona grupa wspierająca spośród osób należących do Kół Żywego Różańca i obecnie liczy 25 osób. Poprzez codzienne odmawianie Tesery swoją modlitwą wspierają wszelkie działania członków czynnych. Członkowie czynni Legionu Maryi w pierwszą niedzielę każdego miesiąca prowadzą spotkania z grupa wspierającą.

Członkowie, którzy wstąpili w szeregi Legionu Maryi chętnie wykonują swoje zadania, a z tego co robią czerpią wielką radość, bo czują, że sami coraz bardziej zbliżają się do Królestwa Bożego, jak również pomagają innym, żywym i zmarłym osiągnąć wieczna szczęśliwość.

Zapraszamy tych Parafian, którzy chcieliby wstąpić w szeregi Legionu Maryi i włączyć się w nurt pracy dla chwały Bożej i zbawienia dusz ludzkich pod przewodnictwem Bożej Wspomożycielki.

Opracowała: Marianna Koszałka