Katolicki pogrzeb

Opublikowane przez administrator w dniu

– karta zgonu (do wglądu)

– jeśli zgon nastąpił w szpitalu – informacja od kapelana o przyjętych sakramentach

– jeśli osoba mieszkała poza parafią – informacja od duszpasterza parafii ostatniego zamieszkania