Chrzest

Opublikowane przez administrator w dniu

Udzielany uroczyście zazwyczaj w 1 i 3 niedzielę miesiąca (zgłaszamy najpóźniej miesiąc przed obrzędem)

– skrócony odpis aktu urodzenia z USC (do wglądu)

– dane rodziców oraz chrzestnych

– zaświadczenia z własnej parafii dla rodziców chrzestnych iż mogą być dopuszczeni do pełnienia tej funkcji

– zgoda na chrzest, jeśli rodzice mieszkają poza parafią

RODZICE CHRZESTNI

Zaświadczenia o możliwości pełnienia funkcji ojca lub matki chrzestnej wydajemy tylko do rąk własnych, i tylko tym, którzy rzeczywiście zamieszkują na terenie naszej parafii (a nie są tylko zameldowani)