Bierzmowanie

Opublikowane przez administrator w dniu

Modlitwa Jana Pawła II
Duchu Święty, proszę Cię
o dar Mądrości do lepszego poznawania Ciebie i Twoich doskonałości Bożych,
o dar Rozumu do lepszego zrozumienia ducha tajemnic wiary świętej,
o dar Umiejętności, abym w życiu kierował się zasadami tejże wiary,
o dar Rady, abym we wszystkim u Ciebie szukał rady i u Ciebie ją zawsze znajdował,
o dar Męstwa, aby żadna bojaźń ani względy ziemskie nie mogły mnie od Ciebie oderwać,
o dar Pobożności, abym zawsze służył Twojemu Majestatowi z synowską miłością,
o dar Bojaźni Bożej, aby żadna bojaźń ani względy ziemskie nie mogły mnie od Ciebie oderwać.

Na spotkania przychodzimy punktualnie o godzinie 18.00

Konieczne jest dokładne wypełnienie indeksu:

– podpis kandydata na pierwszej stronie

– zdjęcie – może być ksero zdjęcia do legitymacji

– dokładne uzupełnienie danych osobowych (w rubryce data i miejsce chrztu wystarczy wpisać miesiąc i rok chrztu)

– oceny z poprzednich lat nauki (ocenę z 6 klasy może wpisać rodzic !!!)

– wklejone, a nie przypięte kartki dodatkowe

– gdy skończyło się miejsce na wpisy ze spowiedzi – wklejona dodatkowa kartka

Przypominamy, że comiesięczna spowiedź jest obowiązkowa, ale nie musi być koniecznie w pierwszy piątek. Spowiedź w naszej parafii jest podczas każdej Mszy św.