Małżeństwo

Opublikowane przez administrator w dniu

Zgłaszamy najpóźniej 3 miesiące przed obrzędem spisując protokół przedślubny

– dowody osobiste (do wglądu)

– zaświadczenie do ślubu konkordatowego z USC lub skrócony odpis aktu małżeństwa cywilnego

– metryki chrztu (w dniu spisywania protokołu nie starsze niż 6 miesięcy)

– zaświadczenia o bierzmowaniu (jeżeli nie są wpisane w metrykę chrztu)

– zaświadczenie o udziale w katechizacji w szkole średniej z oceną z religii (np. świadectwo maturalne do wglądu)

– zaświadczenia o odbytych katechezach przedślubnych i spotkaniach z doradczynią małżeńską

– zaświadczenie o odbytych dwóch spowiedziach przedślubnych

– dane świadków ślubu (w przypadku ślubu konkordatowego mogą tę funkcję pełnić tylko osoby pełnoletnie)

(informacje o kursie przedmałżeńskim i spotkaniach z doradczynią na zakładce „Poradnia Rodzinna”)