Chrzest

Udzielany uroczyście zazwyczaj w 1 i 3 niedzielę miesiąca (zgłaszamy najpóźniej miesiąc przed obrzędem) – skrócony odpis aktu urodzenia z USC (do wglądu) – dane rodziców oraz chrzestnych – zaświadczenia z własnej parafii dla rodziców chrzestnych iż mogą być dopuszczeni do pełnienia tej funkcji – zgoda na chrzest, jeśli rodzice Więcej…

Nasze patronki

Wierni naszej parafii oddają cześć świętym patronkom św. Jadwidze Królowej i św. Barbarze. Święta Jadwiga Królowa urodziła się 17 lutego 1374 roku, była córką króla Węgier i Polski, Ludwika Andegaweńskiego i Elżbiety, księżniczki bośniackiej. Przykład rodziców oraz panująca atmosfera dworu węgierskiego zaszczepiły i ugruntowały w niej miłość i szacunek dla Więcej…

Historia parafii

5 maja po Mszy świętej z Sanktuarium wyruszyła procesja ulicami miasta z krzyżem misyjnym na miejsce placu przeznaczonego na budowę nowej świątyni. Krzyż został ufundowany przez Radę Parafialną. Modlitwa, śpiew, zapalone świece, podniosły nastrój towarzyszyły wielkiej rzeszy wiernych, którzy z ochotą wzięli krzyż na swe ramiona. Krzyż misyjny został wzniesiony Więcej…