Ogłoszenia 1 stycznia 2023 r.

W pierwszy dzień Nowego Roku Kościół celebruje liturgiczną uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki. Dziś stajemy obok Maryi, prosząc Trójjedynego Boga o błogosławieństwo dla naszych rodzin, dla Ojczyzny i całego świata. W poniedziałek patronują nam Św. Bazyli Wielki i Św. Grzegorz z Najzanzu. W poniedziałek od godz. 17.30 adorację Dzieciątka Jezus poprowadzi grupa Więcej…