Ogłoszenia 15 maja 2022 r.

Dziś piąta niedziela Wielkanocy. Umocnieni Bożymi darami wkraczajmy w nowe wyzwania kolejnego tygodnia i dawajmy świadectwo wiary w Zmartwychwstałego Pana. W poniedziałek przypada święto Św. Andrzeja Boboli, patrona Polski. Niech jego wstawiennictwo wyprasza dar pokoju w Ojczyźnie i na świecie. W środę wspominamy rocznicę urodzin Św. Jana Pawła II. To kolejna Więcej…

Ogłoszenia 8 maja 2022 r.

Dziś czwarta niedziela Wielkanocy, którą nazywamy popularnie Niedzielą Dobrego Pasterza. Dziś przypada Światowy Dzień Modlitw o Powołania Kapłańskie i Zakonne. Prosimy Jezusa Chrystusa, Dobrego Pasterza, aby nie zabrakło głosicieli Ewangelii i szafarzy sakramentów świętych. Naszą modlitwą obejmujemy wszystkich, którzy odpowiedzieli na głos Bożego wezwania i przygotowują się do kapłaństwa w Więcej…