Ogłoszenia 25 października 2020 r.

Zbliża się listopadowy czas naszej refleksji nad przemijaniem. Doczesne drogi znajdują swój finał w tajemnicy śmierci, która staje się w Chrystusie bramą nowego życia. Przeżyjmy nadchodzące dni w duchu jedności ze wspólnotą świętych i zbawionych oraz na modlitwie za zmarłych oczekujących pełnego udziału w odkupieniu wysłużonym przez Syna Bożego. W Więcej…

Dyspensa i zasady obowiązujące w związku z nową falą pandemii koronawirusa

Kierując się troską o Siostry i Braci narażonych w czasie pandemii na liczne zagrożenia oraz mając na względzie zbawczą misję powierzoną przez Chrystusa Kościołowi, przypominam obowiązujące dotychczas zasady i stanowię dodatkowe, które należy niezwłocznie wdrożyć podczas liturgii i innych działań duszpasterskich. Proszę o jednocześnie wszystkich Księży, aby pozostali w bliskim kontakcie z wiernymi – z zachowaniem obowiązujących przepisów sanitarnych – w celu zapewniania im Więcej…

Drodzy Parafianie!

Od 17 października 2020 r. zmieniają się niektóre zasady bezpieczeństwa /https://www.gov.pl/web/koronawirus/nowe-zasady-profilaktyki-przeciw-covid-19./ Porządek Mszy Świętych pozostaje bez zmian, a w świątyni może być teraz nie więcej niż 1 osoba na 7m2. W zgromadzeniach publicznych może uczestniczyć max. 10 osób. Należy zachować odległość przynajmniej 1,5 metra od innych osób, pamiętając o zakryciu Więcej…

Komisja liturgiczna Episkopatu: Komunia na rękę nie jest profanacją!

„Nie można zarzucać profanowania Eucharystii osobom pragnącym z różnych powodów przyjąć z wiarą i czcią Komunię Świętą do rąk, zwłaszcza w okresie pandemii” – podkreśla Komisja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów KEP. W komunikacie wydanym w związku z zapytaniem o publiczne inicjatywy krytyczne wobec Komunii świętej na rękę, Komisja Więcej…

Przewodniczący Episkopatu prosi o przyjęcie ze zrozumieniem i cierpliwością nałożonych ograniczeń

16-10-2020 Zwracam się do wszystkich wiernych z prośbą o przyjęcie ze zrozumieniem i cierpliwością nałożonych ograniczeń – napisał przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki w komunikacie wobec nowych obostrzeń sanitarnych podczas zgromadzeń religijnych. Zachęcił również księży biskupów, „aby – w związku z ciągłym zagrożeniem życia i zdrowia wszystkich Polaków Więcej…

Ogłoszenia 4 października 2020 r.

Dziś przypada pierwsza niedziela października. W kościołach i we wspólnotach rodzinnych rozpoczęliśmy nabożeństwa różańcowe. Biorąc do rąk różaniec, przez wstawiennictwo Bożej Rodzicielki Maryi, prośmy Jej Syna o miłosierdzie dla nas i całego świata. Papieska intencja modlitwy na październik (nie tylko dla kół różańcowych): „Módlmy się, aby wierni świeccy, a szczególnie Więcej…